Kort geding tegen openbare veiling woning

Misbruik van recht bij openbare veiling wegens hypotheekschuld  

 

Nadat de betalingsachterstand was opgelopen werd wederom een betalingsregeling getroffen.

Gelet op de financiële situatie van de schuldenaar had de bank er onvoldoende vertrouwen in dat de afbetalingsregeling ten aanzien van de door haar gemaakte veilingkosten zal worden nagekomen en  besloot opdracht de woning als onderpand openbaar te verkopen.

Als laatste redmiddel kan de schuldenaar van de bank zich dan tot de Voorzieningenrechter wenden in kort geding en vragen om een verbod of schorsing van de executie totdat in de bodemprocedure door de rechter is beslist.

De advocaat vordert tegen de hypotheekbank schorsing van de executie

De advocaat van de woningeigenaar vordert in kort geding:

Hypotheekbank te verbieden over te gaan tot openbare verkoop van de onroerende zaak op 13 mei 2013 en subsidiair hypotheekbank te gebieden de voorgenomen openbare verkoop op te schorten, totdat onherroepelijk is beslist in een bodemprocedure omtrent de door de hypotheekbank gevorderde kosten, met veroordeling van hypotheekbank in de kosten van dit geding.

lees het hele artikel via Kort geding tegen openbare veiling woning.

Advertisements