Motu Proprio, Proclamatie & VBI amendement

Op deze pagina kunt u zichzelf informeren m.b.t. tot mijn dejure erkende soevereine staat & vrij mens status.

Uw staatshoofd dhr. W.A. van Amsberg heeft van mijn op 5 februari 2014 een aangetekend schrijven in ontvangst genomen. Wanneer u naar beneden scrolt kunt u dit schrijven (Motu Proprio & Proclamatie – Ammendement VBI) downloaden en ter uwer informatie inzien.

Hierin heeft uw staathoofd zeggen en schrijven, volgens gewoonterecht geldende en tevens wettelijke termijn van 6 weken (42 dgn.) de tijd gehad om een verweer, tegenclaim, tegenvordering, bezwaar of eis aangetekend te sturen, maar is volledig in gebreke gebleven.

bewijs van ontvangst, inclusief handtekening - brief aan dhr. WA v. Amsberg

bewijs van ontvangst, inclusief handtekening – brief aan dhr. WA v. Amsberg

Dit heeft tot resultaat en betekent dat mijn soevereine status dejure erkend is, onherroepelijk én met terugwerkende kracht in effect is gegaan op 18 mei 2014, met een terugwerkende kracht tot en met 23 januari 1973 a.d. (20th of Sh’vat, 5733 a.m.).

Beide officiële documenten kunt u hier inzien en eventueel downloaden voor uw informatie – realiseert u zich wel, dat u deze informatie van uw hoogste autoriteit had mogen en dienen te ontvangen.

Kennisgeving aan de opdrachtgever = kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger

aan de agent/vertegenwoordiger = kennisgeving aan de opdrachtgever

Kennisgeving aan de opdrachtgever = kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING SOEVEREINE STAAT

AMENDEMENT PROCLAMATIE MOTU PROPRIO – VBI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s