Vordering Staat der Nederlanden

Naar aanleiding van mijn aangetekend verstuurde en in op 5 februari in ontvangst (zie afbeelding) genomen Motu Proprio & Proclamatie en VBI amendement, is er DEJURE een maandelijkse vordering ontstaan op de Staat der Nederlanden.

bewijs van ontvangst, inclusief handtekening - brief aan dhr. WA v. Amsberg

Deze vordering is DeJure maandelijks opeisbaar en inbaar en is ontstaan wegens het in gebreke blijven van enige reactie of bezwaar afkomstig dhr. W.A. van Amsberg, de Raad van State & het Kabinet alsmede het in gebreke blijven van overdracht van alle informatie en dossiers m.b.t. NP: HILDE MAJANKE MAKKINJE – BSN – 197319715 – waarvan ik de enige DeJure rechtmatige eigenaar, crediteur, getuige naamfraude, agent, vertegenwoordiger ben.

Om er zeker van te zijn is ook dit schrijven aangetekend verzonden. Het verzend bewijs vindt u hieronder:

verzendbewijs stdnv april 14

verzendbewijs stdnv april 14

Op deze pagina kunt u alle openstaande vorderingen op de Staat der Nederlanden inzien. Iedere vordering is voorzien en vergezelt van een begeleidend schrijven, deze verandert evenals de vordering inhoudelijk niet.

Iedere vordering zal als een ‘normale’ vordering worden behandelt in het geval van geen betaling.

Begeleidend schrijven vorderingen: 

sdnv-april14 begeleidend schrijven mp proc vbi 1

Vordering April 2014:

sdnv-april14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s