Vrijheid flyer

OPENBARE KENNISGEVING

Voor Wie Dit Aangaat

Wereldwijd Beslag Gelegd op Banken en Overheden

• Nederlandse vertaling van: FREEdom Flyer, link naar origineel: http://i-uv.com/i-uv/freedom-flyer/

• Zie ook: Het doel en ontstaan van de website oppt-nederland.info: http://opptnederland.

info/index.php/over-deze-website

ACHTERGROND VAN DE WERELDWIJDE INBESLAGNAME

In een twee jaar durend onderzoek door de One People’s Public Trust ( OPPT ) werd de enorme

fraude ontdekt die banken en corporatieve overheden systematisch voor vele decennia tegen de

mensen over de hele wereld hadden ingezet.

Eén van de conclusies in het eindrapport was dat er opzettelijk een schuldslavernijsysteem was

gecreëerd door topbestuurders van banken en corporatieve overheden. Of we ons dit nu

realiseerden of niet, dit systeem lokte geleidelijk aan bijna iedereen voor de rest van zijn/haar

leven in de val.

Een andere conclusie was dat het systeem niet meer te repareren was en dat er een nieuw legaal

landschap moest worden gecreëerd om de mensen op aarde te bevrijden van de schuldslavernij.

( Rapport: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/ ).

Door hetzelfde legale proces te gebruiken dat banken, corporaties en corporatieve overheden altijd

gebruikten om beslag te leggen op ( bezittingen van ) nietsvermoedende individuen, heeft OPPT in

2011, 2012 en 2013 verschillende commerciële registraties gedaan, gebruik makend van deze

Uniform Commercial Code ( UCC ).

De banken en corporatieve overheidsentiteiten kregen ruim voldoende tijd om deze registraties te

weerleggen. Tot op de dag van vandaag zijn er geen weerleggingen geregistreerd, waarmee de

UCC-registraties van de OPPT als heersend geaccepteerd en aldus de geldende wetten voor de

wereld werden.

UNIFORM COMMERCIAL CODE – WAT IS DAT? WANNEER EN OP WIE IS HET VAN TOEPASSING?

De Uniform Commercial Code ( UCC ) is de “bijbel” van ALLE handel/commercie en wordt

wereldwijd gebruikt bij bankieren op hoog niveau en door overheidscorporaties om hun

transacties en commerciële handelingen op een internationaal niveau te managen en besturen.

Helaas weten de meeste juristen, advocaten en rechtelijk ambtenaren niets over de UCC en zullen

zij de toepassing hiervan betwisten, omdat dit niet onderwezen wordt in rechtenstudies.

Echter, gegeven het gebruik van UCC-registraties op de hoogste niveaus van overheden en banken

wereldwijd, is gepaste zorgvuldigheid en kennis over de werking van de UCC een vereiste.

UCC bronnen:

1) http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html

2) http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code

3) http://australian-commonwealth.com/ucc.html

HOE WERDEN DE OPPT REGISTRATIES WERELDWIJD LEGAAL GELDIG?

Na afronding van het onderzoek trok de OPPT twee zeer belangrijke conclusies, die in de originele

UCC registraties uiteen zijn gezet:

1) dat de banken en corporatieve overheden door misleidende handelingen en praktijken

voor honderden jaren van de bevolking gestolen hebben, en

2) dat er niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper in staat.

De banken en overheden hebben ruim voldoende gelegenheid gekregen om beide constateringen

te weerleggen, zij konden dit niet en deden het daarom ook niet. ( Zie: Verklaring van feiten en

beschuldigingen van wangedrag door banken en corporatieve overheden: http://i-uv.com/opptabsolute/

oppt-declaration-orders/ ).

Als gevolg hiervan kondigde de OPPT op 25 december 2012 de beslaglegging op ‘s werelds banken

en overheden aan in hun eerste Openbare Aankondiging http://i-uv.com/oppt-absolute/opptpress-

releases/ en eerste Persbericht ( 4 feb. 2013 )

Major-Corporations, in overeenstemming met de wereldwijde commerciële wetgeving en

teweeggebracht door de UCC registraties van de OPPT.

TWEE FRAGMENTEN UIT DE ORIGINELE OPPT REGISTRATIES

U kunt de documenten hier vinden in de inschrijvingen bij het Washington DC UCC Register:

https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ ( Gratis Login UN: OPPT PW: opptiuv )

Verwijzing: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 – Oct 24 2012

Bank Charters Cancelled:

“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International

Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain

states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection,

legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS … commandeering lawful value

by unlawful representation…”

Verwijzing: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 – Nov 28 2012

Government Charters Cancelled:

“…That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES,

“STATE of …”, Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial

or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all

OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS,

TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements

made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled,

unrebutted; …”

WAT BETEKENEN DEZE UCC REGISTRATIES VOOR BANKEN EN CORPORATIEVE OVERHEDEN?

Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit, zonder vangnet van een

bedrijf en met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij

ondernemen, beschermd en bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het

heersende recht vastgelegd in de OPPT UCC Registraties. ( Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc #

2012113593 ). Mocht een individu proberen om namens een in beslag genomen bank of

overheid een ander individu schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hier beschreven, volledig

zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van

een Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ).

WAT IS EEN BERICHT TER KENNISGEVING ( COURTESY NOTICE )?

Het Bericht ter Kennisgeving bevat de informatie uit deze flyer en biedt Bepalingen en

Voorwaarden aan voor elke toekomstige handeling van een vertegenwoordiger van een in beslag

genomen entiteit ten opzichte van jou. Mensen zijn momenteel wereldwijd het Bericht

ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ) aan het downloaden en versturen. In de eerste twee dagen na

de uitgave begin februari 2013 werd het 64.000 keer gedownload. ( Zie: http://i-uv.com/opptabsolute/

oppt-tools/which-courtesy-notice/ )

Deel jouw openbare kennisgevingen hier: http://pn.i-uv.com/

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Alle Mensen Vrij van Schuld Verklaard

Verwijzing: NOTICE OF DECLARATION OF ABSOLUTE TRUTH UCC # 2013032035

De laatste registratie van OPPT vond plaats op 18 maart 2013. Dit document beëindigde alle

resterende door de mens gecreëerde entiteiten en bracht alle mensen op deze planeet terug naar

absolute vrijheid. In dit document wordt de Bron/Schepper beschreven als “absolute essentie”

( “absolute essence” ) en alle mensen als “belichamingen van absolute essentie” ( “absolute

essence embodied” ).

Artikel VI verkondigt...”I duly verify, with full responsibility and liability, by DECLARATION OF

ORDER, that eternal essence IS made transparent and known by the DO’ing of any and

all embodiment of eternal essence in eternal essence’s universe, IS free and free of debt,

unrebutted.”

Dit betekent DAT ER GEEN SCHULD IS. Jij hebt geen schuld … Niemand heeft schuld … het is KLAAR.

Dit geldt ook voor jouw hypotheek, creditcard, studenten- of autolening.

Er is simpelweg GEEN SCHULD MEER.

VERDER ONDERZOEK

Radio shows:

http://i-uv.com/media/radio-shows/

Schuld-slavernij regelingen:

Je wist waarschijnlijk niet dat de volgende registraties waren gedaan door de banken en de

corporatieve overheden om hen “eigendom” te laten verkrijgen over jouw lichaam en arbeid.

1. Executive Order 13037 d.d. 04 maart 1997 definieert mensen als kapitaal. Zie:

http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html

2. UCC Doc # 0000000181425776 geregistreerd op 12 augustus 2011 bewijst verkoop van VS

burgers in een transactie tussen het Federal Reserve Systeem en The United States Department

of the Treasury 1789 voor $14.3 trillion. ( Zie bovenstaande link )

3. UCC Doc #2001059388 bewijst de methode die de Federal Reserve Bank van New York gebruikt

om de onderpanden te verzekeren in grote banken over de wereld … waaronder roerend goed

papieren, goederen en de ongeboren jongen van dieren. Zie: http://www.mediafire.com/view/?

3yh79cjnzcwzu0s

Landen en overheden zijn slechts corporaties op de Amerikaanse aandelenmarkt en bij Dun and

Bradstreet

Ga naar http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html en zoek naar jouw land

onder “More options”, gebruik 8888 ( Buitenlandse Overheid ) of 8880 ( American Depositary

Receipts ) als de SIC code. Daar kan je onderzoek doen naar jouw land als geregistreerd bedrijf op

de Amerikaanse aandelenmarkt. Je kan zelfs het Jaarverslag van jouw land zien. Ga naar

http://removingtheshackles.blogspot.nl/2013/02/hard-evidence-of-corporate-takeover-at.html en

je ziet vele Amerikaanse federale, staats en locale overheden ingeschreven met hun Dun and

Bradstreet identificatienummer.

Bevelen ( verordeningen ) om te Staken en te Stoppen

Zie de DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074 van 9 september 2012, naar behoren bestendigd en bekrachtigd door COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 en TRUE BILL UCC

Doc. No.2012114776, die verklaart:

Volunteers within the military … “to arrest and take into custody any and all certain states of body,

their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding

and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating

SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, …”, and “Repossess all private money

systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY

SYSTEMS…”

“…all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement,

protect, preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated

herein, by, with, and under your full personal liability…”

Vanwege het bestaan van het Bevel om te Staken en te Stoppen, ben je vrij om Bepalingen en

Voorwaarden aan te bieden aan individuen, die handelen in de naam van voormalige ( in beslag

genomen ) banken en overheden, door hen een Courtesy Notice ( Bericht ter Kennisgeving ) aan te

bieden.

Websites:

http://i-uv.com/

http://opptcourtcases.forumotion.com/

http://americankabuki.blogspot.com.au/

http://i-uv.com/media/sister-sites/

************************************************************************

Via onderstaande link kunt u de Vrijheid Flyer downloaden, ter informatie of voor eigen gebruik!

vrijheidsflyer nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s